Rezerwat jest bogaty w dziką przyrodę i słynie z obfitości rzadkich północnych gatunków specjalistycznych, takich jak zebra Grevy, struś somalijski, żyrafa siatkowana, Gerenuk i Beisa Oryx (określana również jako Samburu Special). Rezerwat jest również popularny z minimum 900 słoniami. Ważną atrakcją są duże drapieżniki, takie jak lew, lampart i gepard (kamuniak, cudowna lwica, która przystosowała małego oryksa, mieszka w rezerwacie). Obserwacje dzikich psów są również częstą atrakcją tego wyjątkowego obszaru chronionego. Ptactwo jest obfite i zanotowano ponad 450 gatunków. Ptaki suchego północnego buszu są powiększane przez szereg gatunków lasów rzecznych. Pustułka mała i sokół z Taita są gatunkami objętymi globalną ochroną i obydwa korzystają z rezerwatu. W rezerwacie zarejestrowano pięć gatunków sklasyfikowanych jako wrażliwe.