Park Narodowy Akagera jest największym chronionym terenem podmokłym w Afryce Środkowej i ostatnim zachowanym schronieniem dla gatunków przystosowanych do sawanny w Rwandzie.

Park zajmował kiedyś ponad 2500 km2, ale w 1997 roku; został zmniejszony o blisko 50%. Znaczna część ziemi została przydzielona uchodźcom powracającym do Rwandy po cywilnej walce ludobójstwa. Przed 1997 r. wielu uchodźców powracających do Rwandy osiedliło się na tym obszarze, a obszar objęty ochroną został zniszczony przez kłusownictwo i uprawę.

W 2009 r. Rwanda Development Board i Africa Parks podpisały umowę o wspólnym zarządzaniu, w ramach której powołano spółkę zarządzającą Akagera (AMC), aby pomóc obu podmiotom w zarządzaniu parkiem. AMC odpowiada zatem za codzienne zarządzanie parkiem.